Natječaj – Spremačica-dostavljačica

Na temelju članka 5. Pravilnika o radnim odnosima i disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti djelatnika Samostalne narodne knjižnice Gospić i članka 20. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Samostalne narodne knjižnice Gospić, Samostalna narodna knjižnica Gospić raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos:

-spremačica-dostavljačica – 1 izvršitelj/ica (m/ž) na neodređeno radno vrijeme.

UVJETI: NSS

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni podnijeti u izvorniku ili preslici:

  1. životopis
  2. dokaz o državljanstvu RH
  3. dokaz o stručnoj spremi
  4. uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 60 dana)

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu „Upravno vijeće Samostalne narodne knjižnice Gospić“ Budačka 12, 53000 Gospić, s naznakom „Natječaj za spremačicu-dostavljačicu“ ili osobno u Knjižnicu Gospić radnim danom od 07.00 do 15.00 sati.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za produženje prijave.

 

Samostalna narodna knjižnica Gospić

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn