Samostalna narodna knjižnica Gospić

PRISTUPAČNOST MREŽNIH STRANICA

Pristupačnost mrežnih stranica

Stupanjem na snagu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, SNK Gospić će nakon provedbe testiranja pristupačnosti, na ovim stranicama objaviti Izjavu o pristupačnosti svog mrežnog sjedišta i aplikacija vezanih uz usluge i projekte, njihovoj usklađenosti s Direktivom ( EU) 2016/2102, te omogućiti pružanje povratnih informacija korisnika radi daljnjeg unaprjeđenja mrežne pristupačnosti.

 

OPĆENITO

Stranica www.snk-gospic.hr nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Uložena su znatna sredstva kako bi se pojednostavilo korištenje stranice s ciljem da postane pristupačnija za osobe s invaliditetom, u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan, udoban i neovisan život.

SNK Gospić prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu ( EU)  2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26.listopada 2016.o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

 

PRISTUPAČNOST NA STRANICI www.snk-gospic.hr

Na stranici www.snk-gospic.hr dostupan je One Click Accessibility plugin koji omogućuje stranici www. snk-gospic.hr da poboljša usklađenost sa Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja ( WCAG 2.1).

Izbornik pristupačnosti stranice www.snk-gospic.hr aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom gornjem uglu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak dok se izbornik pristupačnosti ne učita u cijelosti pa zatim odaberite opciju koja Vam najbolje odgovara.

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

SNK Gospić nastoji svoje mrežne stranice www.snk-gospic.hr učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske ( NN 17/19) , od 23. rujna 2019. kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva ( EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

 

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Mrežna stranica www.snk-gospic.hr u velikom dijelu je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora uz određene iznimke.

 

NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

Pristupačnost PDF dokumenta za osobe s oštećenjem vida

Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija  za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata. Riječ je o zapisnicima Općinskog vijeća ili raznim Izvješćima koji nisu pristupačni jer nisu prikladno opremljeni za čitače ekrana.

 

PODIZANJE RAZINE PRISTUPAČNOSTI

SNK Gospić nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.

SNK Gospić će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri.

Greške kontrasta i promjena veličine fonta riješene su instalacijom WP Accessibility Tools  plugin-a- alata za pristupačnost koji se aktivira prelaskom pokazivača, u gornjem desnom uglu mrežnog mjesta.

Greške nepotpunog tekstualnog opisa sedam banera na naslovnici u vidu slika ( Alt tekst) riješene su promjenama u kod pa su sada čitljivi u čitačima zaslona.

 

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice www.snk-gospic.hr korisnici mogu uputiti:

e-poštom: knjiznica.gospic@gs.t-com.hr

telefonom: 053/575056

poštom: SNK Gospić, Budačka 12, 53000 Gospić

 

INSPEKCIJSKI NADZOR

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona 01/ 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupačnost@pristupinfo.hr