OBAVIJEST O PROVEDBI MOTIVACIJSKOG RAZGOVORA

SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA GOSPIĆ

BUDAČKA 12

Klasa: 119-01/24-01/01

Ur. br.: 2125-15-01-24-05

Gospić, 17. lipnja 2024.

OBAVIJEST O PROVEDBI MOTIVACIJSKOG RAZGOVORA

Obavijest kandidatkinji prijavljenoj na natječaj objavljen 03. lipnja 2024. godine u Zavodu za zapošljavanje – područni ured Gospić i na mrežnoj stranici Samostalne narodne knjižnice Gospić za radno mjesto – voditelj Županijske matične razvojne službe u Samostalnoj narodnoj knjižnici Gospić.

Motivacijski ragovor kandidata za radno mjesto – voditelj Županijske matične razvojne službe održat će se dana

 

  1. lipnja 2024. godine, s početkom u 11,00 sati

u prostorijama Samostalne narodne knjižnice Gospić,

Budačka 12, Gospić

Na motivacijski razgovor pozvana je kao jedina koja ispunjava uvjete natječaja (po inicijalima i datumu rođenja):

  1. O., rođena 27. 08. 1989.

Kandidat koji je pozvan na motivacijski razgovor dužan je sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Ako kandidat ne pristupi motivacijskom razgovoru smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

                                                                                                           Ravnatelj

                                                                                                   Milan Šarić, dipl. bibl.

Na temelju članka 29. Statuta Samostalne narodne knjižnice Gospić Upravno vijeće Samostalne narodne knjižnice Gospić donosi

ODLUKU

o imenovanju povjerenstva za provođenje motivacijskog razgovora kandidata prijavljenih na natječaj za „Voditelja županijske matične razvojne službe“

I.

Članovima povjerenstva za provođenje motivacijskog razgovora imenuju se:

  1. Irena Peša – predsjednica
  2. Ivana Brozičević – član
  3. Goranka Erega – član

II.

Povjerenstvo za provođene motivacijskog razgovora:

  • provodi motivacijski razgovor temeljem postavljenih usmenih pitanja
  • i radi izvješće o provedenom razgovoru.

                                                             III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                         Ravnatelj

                                                                                                 Milan Šarić, dipl. bibl.

.

Klasa: 119-01/24-01/01

Ur. br.: 2125-15-01-24-04

Gospić, 17. lipnja 2024.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn