OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA

Povjerenstvo za pismeno testiranje kandidata prijavljenih na natječaj za „Administrativnog tajnika-računopolagatelja obavještava kandidate prijavljene na natječaj objavljen 4.studenoga.2019. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web-stranici Samostalne narodne knjižnice Gospić, za prijam u radni odnos na neodređeno  vrijeme, na radno mjesto „administrativnog tajnika-računopolagatelja“ u Samostalnoj narodnoj knjižnici Gospić, da će se pismeno i usmeno (intervju) testiranje održati dana:

22.studenoga 2019. s početkom u 13,00 sati  u prostorijama Samostalne narodne knjižnice Gospić,  Budačka 12, Gospić.

Na pismenu i usmenu provjeru pozvani su (po inicijalima kandidata i datumima rođenja) koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

 1. S.I.      rođena   10.12.1988.
 2. M.M.  rođena   02.05.1983.
 3. J.S.      rođena   16.11.1990.
 4. I.G.     rođena    18.06.1982.
 5. M.J.R. rođena    15.09.1975.
 6. N.S.      rođena    4.10.1994.
 7. M.Š.    rođena     28.12.1986.
 8. J.Š.     rođena      5.07.1980.

Ostali kandidati  ne zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

Kandidati koji su pozvani na testiranja dužni su sa sobom ponijeti  važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaji i ne  smatra se kandidatom.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za pismeno testiranje su slijedeći:

 1. Zakon o proračunu („N.N“ br. 87/08,136/12, 15/15)
 2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („N.N“ br. 124/14, 115/15, 87/16)
 3. Pravilnik o financijskom izvještavanju i proračunskom računovodstvu („N.N“ br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/117)
 4. Uredba o uredskom poslovanju („N.N“. br. 7/19)
 5. Zakon o općem upravnom postupku („N.N“ br. 47/09)

Pismena provjera znanja iz gore navedenih pravnih izvora  traje 60 minuta.

Na postavljena pitanja odgovara se zaokruživanjem jednog točnog odgovora ili  upisivanjem točnog odgovora na praznu crtu.

Svaki točan odgovor donosi 1 bod. Maksimalan broj bodova iz svakog dijela je 5 bodova. Za uspješno riješen test iz svakog dijela kandidat mora imati najmanje 3 točna odgovora.

Kandidati koji su uspješno riješili pismene testove Povjerenstvo poziva na razgovor (intervju) kojim utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad.

Rezultati intervjua boduju se od 1-5.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Ova obavijest objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Samostalne narodne knjižnice Gospić.

 

                                                                        POVJERENSTVO

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn