NATJEČAJ – KNJIŽNIČAR/KNJIŽNIČARKA

Radno mjesto

 GOSPIĆ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA


 1


  • Na određeno; zamjena
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

 Puno radno vrijeme


 2 smjene


 Nema smještaja


 U cijelosti


 14.10.2022.


 21.10.2022.


 

Posloprimac

 Viša ili prvostupanjska


 Nije važno


Na temelju 36. članka Statuta Samostalne narodne knjižnice, članka 5. Pravilnika o radnim odnosima i disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti djelatnika Samostalne narodne knjižnice Gospić , ravnatelj Samostalne narodne knjižnice Gospić raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos knjižničar ( prema Pravilniku o uvjetima i načinu stručnih zvanja  u knjižničarskoj struci  NN 107/21 knjižničarski suradnik) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u punom radnom vremenu – zamjena za bolovanje
Knjižničar – 1 izvršitelj ma određeno vrijeme  u punom radnom vremenu  – zamjena za bolovanje

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine broj: 17/19. i 98/19,), Zakonu o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17. i 98/19.) i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine broj 107/21.), te sljedeće posebne uvjete:
–  završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, ili završen drugi preddiplomski studij, odnosno studij kojim je stečena. visa stručna sprema, sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju· (»Narodne novine«, broj 123/03,’ i98/03, 105/04, 174/04, 02/07,46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17),

–              položen stručni ispit za knjižničara, odnosno po novom nazivlju knjižničarskog suradnika

–              poznavanje jednog  stranog jezika,

–              osnovna računalna pismenost,

–              komunikacijske vještine u odnosu s korisnicima i suradnicima.

 

Specifični uvjeti rada: rad u smjenama i timski rad.

VIŠE NA LINKU https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=127412864&ispis=true&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn