Dobrodošli

O Nama

Uprava

Ravnatelj: Milan Šarić

Upravno vijeće – 3 člana:

• Goranka Erega

• Nikolina Rukavina

• Hasnija Ostović

Stručno vijeće – 6 članova:

• Kovačević Marijana

• Orešković Zdenka

• Ostović Hasnija

• Šerić Ana

• Vrhovec Marija

• Mraović Martina

Iz povijesti knjižnice

Samostalna narodna knjižnica Gospić započela je s radom 1947., dok je službeno osnovana 1953. godine. Bila je smještena u prizemnici u prostoru od 40 m2 s početnim fondom od 4 000 svezaka.

Do 1978. godine djeluje u sastavu Narodnog sveučilišta “Rade Končar”, 1. listopada 1978. godine ulazi u sastav Centra za kulturu Gospić (zajedno s Muzejom Like, gradskim Kinom i Radio Gospićem) kada i preseljava u tada novouređeni prostor Doma kulture, značajno popunjava fond i započinje s cjelodnevnim radom za korisnike, organizira brojne organizira kulturne programe i dr. Godine 1986. knjižnica je dobila Matičnu službu koja se brine o knjižnicama u Ličko-senjskoj županiji. 1991. godine rad knjižnice prekida rat, oštećenje fonda i prostora. Ubrzo, još u ratnim uvjetima, uz pomoć Ministarstva kulture započinje s radom, popunjava fond, u članstvo prima veliki broj branitelja, postiže izvanredne rezultate… Od 1991. do 2000. godine djeluje u sastavu Pučkog otvorenog učilišta Gospić, a 1. kolovoza 2000. godine postaje samostalna ustanova.

VIZIJA KNJIŽNICE

Vizija knjižnice je da u lokalnoj zajednici  bude prepoznata kao informativno, obrazovno, kulturno i demokratsko središte, ali isto tako ne manje važno mjesto okupljanja i druženja u slobodno vrijeme.

Iz naše vizije proizlaze osnovni ciljevi:

-da bude opće prepoznatljiva kao informacijsko središte grada

-da bude ugodno i privlačno mjesto za rad, razvoj, igru, druženje i učenje

-da bude mjesto u kojem se osiguravaju uvjeti za cjeloživotno učenje

-da osigura kvalitetnu i raznoliku građu na različitim medijima

-da osigura dostupnost svim vrstama informacija koje posjeduje jednako kao i onima koje nisu u njezinu vlasništvu

-da educira i potiče korištenje mrežnih izvora i usluga

-da promiče kulturne vrijednosti  i jača vrijednosti demokratskog društva

-da posebnu pozornost posveti djeci i mladima kroz različite stručno osmišljene i prilagođene programe

-da timskim radom osigura što kvalitetnije usluge

-da provodi istraživanja u svrhu poboljšanja kvalitete vlastitih usluga a s ciljem poboljšanja kvalitete življenja lokalne zajednice

-da pridonosi razvoju knjižničarske struke

MISIJA  KNJIŽNICE 

Misija je knjižnice razvijanje i obavljanje osnovnih funkcija informacijskog i kulturnog središta zatim  osiguravanje dostupnosti svih vrsta informacija na bilo kojem mediju i u bilo kojem obliku kako bi korisnici i potencijalni korisnici koristili dobrobit novih informacijskih tehnologija.

Promicati hrvatsku književnost i kulturne vrijednosti

 

Posjetite Nas