Natječaj voditelj Matične službe 2024

Samostalna narodna knjižnica Gospić Budačka 12, 53000 Gospić e-mail: snkracunovodstvo@net.hr Tel.: 053/575-056 OIB: 46031413012 Klasa: 119-01/24-01/01 Urbroj: 2125-15-01-24-01 U Gospiću, 03. lipnja 2024. Na temelju članka 36. Statuta Samostalne narodne…

Komentari isključeni za Natječaj voditelj Matične službe 2024